Witek Ireneusz : Nietzsche, Koło Witruwiusza, nicość, doradztwo egzystencjalne - Start