Książki

Chciałbym Państwu zaprezentować pięć moich obszerniejszych prac i trzy artykuły. Chronologicznie rzecz ujmując są to 1. praca doktorska "Zagadnienie Wielkiej Polityki w filozofii Fryderyka Nietzsche'go" 2. Trylogia Koło Witruwiusza tom I - "Rozważania filozoficzno-erotyczne " tomy II "Bohater i jego cień " tom III "Alchemiczne Gody" 5. "Takla Makam" Artykuły "Społeczeństwo wiedzy czy społeczeństwo sztuki i religii. Spór o naturę człowieka", "Wyeliminować opium" oraz "Koło Witruwiusza-nicość-zarys meontologii omnizmu".

 

Prace będące następstwem wieloletniego obcowania z filozofią F. Nietzsch'ego , stanowią próbę przezwyciężenia jego filozofii poprzez wyartykułowanie doświadczeń konstytuujących moją filozofię- meontologią omnizmu ilustrowaną za pomocą symboliki Koła Witruwiusza. Sugeruję: rozpoczęcie lektury od tekstu " Koło Witruwiusza-nicość-zarys meontologii, stanowiącego zwiastun kolejnej, szóstej książki. Chciałbym uprzedzić ,że prezentowane prace nie zostały jeszcze ostatecznie zredagowane, mogą zatem zawierać pewne redakcyjne niedociągnięcia.

Zagadnienie Wielkiej Polityki w filozofii Fryderyka Nietzsche'go

Trylogia "Koło Witruwiusza"

Artykuły