Współpraca

Wsparcie egzystencjalne

Oferta dla osób poszukujących sensu życia, zmagających się z dylematami moralnymi, doświadczającymi kryzysu wartości. Oczywiście nie wykluczam spotkań z osobami, które chciałyby dzielić się swymi radościami oraz przede wszystkim tymi, znajdującymi się gdzieś pomiędzy ww. podanymi skrajnościami, poszukującymi pogłębionej, mającej znaczenie pozytywnej inspiracji rozmowy.

 

Doradztwo w zakresie krytycznej analizy tekstów, umów, wystąpień, raportów, innych dokumentów - meta audyt

Oferta dla osób fizycznych( wszystkie poziomy-teksty z zakresu nauk społecznych), a także kadry kierowniczej firm, instytucji, organizacji. Analiza tekstów pod względem konstrukcji logicznej, wskazanie ukrytych założeń, konsekwencji wygłaszanych zdań, jasności i jednoznaczności używanych pojęć, komunikatywności, a także innych zalet i wad z punktu widzenia ważnych celów użytkownika.